Het Creative Research-team van Getty Images analyseert het gebruik van beeld binnen alle soorten media. Daarnaast bestuderen zij wereldwijde sociale veranderingen en gedragspatronen. Deze analyses sturen niet alleen de beelden aan die we aanbieden, maar stellen ons in staat wereldwijde trends binnen de communicatie te benoemen. Op basis van de best verkopende beelden van het afgelopen jaar hebben we vijf visuele trends geïdentificeerd.

Creëer

De afgelopen tien jaar is de Craft Movement in een stroomversnelling geraakt. Dit is zowel online op platforms als Etsy te zien, als offline in de hippe buurten van Brooklyn, Londen en Berlijn. De populariteit van de handgemaakte producten neemt toe. Het idee dat het beter is voor de mensen en de planeet komt voort uit een hang naar nostalgie.
Het kopen van handgemaakte producten herstelt de verbinding tussen maker en consument. Deze relatie is verloren gegaan door wereldwijde massaproductie in de consumentencultuur. Het kopen van handgemaakte producten is persoonlijker. Veel mensen grijpen de mogelijkheid aan om geld te verdienen met een klein bedrijf. Zij zetten hun persoonlijke vaardigheden in om een zinvol en eerlijk product op de markt te brengen.
Bekijk onze topbeelden van 2012 voor CREËER

Deel

Gezamenlijke consumptie verandert de manier waarop we zaken doen en consumeren: van marktplaatsen zoals eBay, peer-to-peer reisplatforms zoals Airbnb en autodeeldiensten zoals Greenwheels. Alles wordt nu peer-to-peer gedeeld, ongebruikte ruimtes in particuliere woningen, persoonlijke vaardigheden en producten. Maar waarom neemt de deeleconomie momenteel een vlucht?
De belangrijkste reden zijn de nieuwe, sociale technologieën die ons in staat stellen te delen, huren, verhandelen en te ruilen. Dit was voorheen niet mogelijk. Maar daarbij komt dat onze sociale instelling verandert. De perceptie van eigendom vervaagt. De nadruk ligt nu op de dingen die wij ervaren en meemaken in plaats van onze bezittingen. Overal ter wereld beginnen mensen het concept ‘delen’ te waarderen. Zij zien het als een slimmere, meer geschikte manier van leven gebaseerd op gemeenschap en vertrouwen.
Bekijk onze topbeelden van 2012 voor DELEN

Balans

Ons moderne digitale leven zorgt ervoor dat vele zich afsluiten van de buitenwereld en zich gestrest voelen. Gelukkig vinden wij steeds meer een balans tussen ons leven on- en offline.
De bewuste keuze om offline te gaan, zorgt ervoor dat het evenwicht terugkomt in ons leven. Deze trend doelt niet op het verbannen van moderne technologie. Er wordt juist een vernieuwde en meer zinvolle manier gevonden om onze digitale hulpmiddelen in te zetten. Om hun online leven te balanceren, zoeken mensen elkaar op of ontdekken ze de natuur. Hier kunnen zij nadenken en dagdromen. Een uur, een dag of een week in de bergen of aan zee doorbrengen verbindt ons weer met de natuur en zorgt ervoor dat we ons levend, geïnspireerd en creatief voelen.
Bekijk onze topbeelden van 2012 voor MIJ  

http://gty.im/sb10069632i-001
http://gty.im/141477174
http://gty.im/126364149
http://gty.im/111648315
http://gty.im/97659233
http://gty.im/102556609
http://gty.im/163644453
http://gty.im/90284431
http://gty.im/157380474
http://gty.im/158311287

LEVENSKRACHT

Een online video van astronauten is viral gegaan. En dat is geen wonder: hun verslagen vanuit de ruimte zijn zeer aangrijpend. Ze vertellen over hun bewustzijn, compassie en zorgen bij het zien van de aarde vanaf dat unieke verre uitkijkpunt.
De term ‘new age’ wordt vaak verguisd, maar populaire onderwerpen zoals bewustzijn, mindfulness en onderlinge verbondenheid hebben hun wortels in het hippietijdperk. Op het moment is er een kleine toename in hemelse beelden te zien. De voorspelling is dat deze trend zich verder zal voortzetten en uitbreiden.
Bekijk onze topbeelden van 2012 voor LEVENSKRACHT

VOLGENDE

De Irokezen zijn ervan overtuigd dat men bij het maken van beslissingen rekening moet houden met de impact hiervan voor de komende zeven generaties. Vooraanstaande politici erkennen de problematiek rondom de ‘klimaatverandering’. Hierdoor groeit het mondiale bewustzijn rondom het milieu.
Maar terwijl de statistieken over koolstofuitstoot en de poolkappen om actie vragen, is het de emotionele aantrekkingskracht die nog effectiever blijkt te zijn. Toekomstige generaties verdienen een schone en rijke planeet. En afbeeldingen van bosbeheerders inspireren ons om het groen te bewaken. Zodat wij de natuur in de wereld beschermen voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Bekijk onze topbeelden van 2012 voor VOLGENDE