Klicka på bilden här nedanför för att ta del av Getty Images senaste spaningar om visuella trender inom marknadsföring, reklam och design – och se hur ledande varumärken anammar dessa trender.

Want more? Hear from Getty Images Director of Visual Trends Pam Grossman as she talks through the 2016 trends. Replay our webinar.