Medveten konsumtion baserad på eftertanke och visioner har växt sig allt starkare på senare tid, vilket har fått många varumärken att lyfta sina värderingar. Idag är alla sökare.

Divine living fokuserar på medveten konsumtion Det handlar om att handla med ett syfte och att välja ut objekt och upplevelser med omsorg, långt bortom masskonsumtion. Det handlar om att leva så som vi vill att världen ska vara – omkring oss och i oss.

Ordet ”divine” har två meningar. Det betyder behaglig, fantastisk och speciell och det knyter även an till idén om högre väsen, himlakroppar och en längtan efter det förunderliga, efter mystik och religiösa upplevelser – från klosterliv till spiritualism. Både dessa aspekter tar nu plats i det visuella landskapet, liksom koncept som godhet, mening och samhörighet. Lyxiga varumärken har fått en ädlare roll än någonsin tidigare och ses som ett tecken på ett moralist och distinkt leverne.

Själaskådande och begrundande är A och O i denna trend. I sin senaste kampanj, fotad av Annie Leibovitz, kopplar UBS ihop rikedom med idén om att vara mer en mer eftertänksam, inkännande person. Här visas personer i vila, som frågar sig själva hur de kan leva mer meningsfulla liv. I Volvos senaste kampanj sägs det att lyx är en “fristad” och Oprahs nya TV-serie “Belief” utforskar människors strävan efter en större mening. I en visuell värld som ofta är överväldigande, väljer många varumärken och storytellers idag att bygga upp sina berättelser kring ett större syfte.

Dagens konsumenter är riktiga sanningssökare och de vill att det ska finnas tydliga mål och värderingar bakom ett varumärke. Varumärken måste därför tilltala vår känsla för värde, inifrån och ut. Materiella ägodelar ersätts allt mer av nya system som baseras på delning och uppkoppling, frånTeslas open-source-design och Citi Bikes andelar, till mängden av gör-det-själv-tutorials på nätet.

Denna nya transparens syns hos varumärken – bildligt genom att de låter konsumenterna se vad som pågår bakom kulisserna och bokstavligt genom att använda glansiga och strålande bilder.

Men hur kan man annars avbilda det som är ”divine”? Våra kunder har efterfrågat bilder med ljusläckage och en luftig, ambitiös estetik där personer blickar mot skyn. Efterfrågan har även ökat på slående flygbilder med ”Guds perspektiv” som visar underverk och storslagenhet. Rena linjer och styling står också i topp, ofta med fokus på ett enkelt, relik-likt föremål snarare än ett överflöd, tillsammans med subtil ljussättning och en mjuk, skir färgskala. Från skarpt fokus till suddig salighet, idag får andaktsfull estetik och upplysande budskap störst genomslag.

Bilder är vår nya religion. Som seende varelser i ständig utveckling är det inte konstigt att vi längtar efter bilder som lyfter oss, som får oss att reflektera och ger oss nya insikter.

 

Upptäck fler strålande, reflekterande och ambitiösa bilder inspirerade av trenden Divine Living på Getty Images och iStock by Getty Images