Människor är visuella varelser. För att tro på något måste vi se det och det gäller inte minst miljöfrågor. Klimatförändringar, vattenföroreningar och avskogning är högaktuella samtalsämnen idag, men innan vi ser de förödande konsekvenserna med egna ögon är det svårt att förstå dem fullt ut.

Det är där bilderna kommer in. Som du kan se i vår kampanjfilm nedan, kan fotografer berätta historier som gör skillnad genom att dokumentera vår planets verklighet.

Den franske fotografen och filmskaparen Yann Arthus-Bertrand har dedicerat sitt liv till att ta med publiken runt hela jorden med sina flygfoton. Han står bland annat bakom filmen Earth From Above och filmen Home, där han fångar vår planets otroliga skönhet samtidigt som han förstärker det faktum att den håller på att förstöras. Eftersom han är övertygad om att bilder är mer effektiva än enbart fakta för att få en reaktion använder han häpnadsväckande flygfoton som visuella bevis för den miljöförstörelse som pågår runt om i världen.

”Att se på jordens tillstånd idag är skrämmande. Siffrorna finns där svart på vitt, men vi tar dem inte till oss. De gör oss förvirrade och vi förstår dem inte längre.”, säger Arthus-Bertrand. ”Miljösituationen blir värre för varje år. Det är för sent för information, vi behöver handling.”

Förmågan att anknyta till publiken och väcka känslor väntas bli ännu starkare nu med den ökade förekomsten av 360˚ och VR. Forskare på Stanfords Virtual Human Interaction Lab drar nytta av detta och använder VR på ett helt nytt sätt för att lyfta miljöfrågan.

Deras filmprojekt i VR, The Chrystal Reef, ger en stark upplevelse av korallreven utanför Italiens kust och visar hur de ökade halterna av koldioxid hotar det marina livet. Deras förhoppning är att tittarna, efter att ha sett klimatförändringarnas påverkan på haven med egna ögon, ska få större sympati för dessa ekosystem och bli inspirerade att agera.

“Alla bor inte nära ett hav och alla har inte möjlighet att dyka”, säger regissören Cory Karutz i The Creators Project. ”Men om vi kan ge människor dessa upplevelser, kommer det förhoppningsvis leda till drastiska beteendeförändringar.”

Kolla in miljöbilderna i vår kampanj In Search of Great på Getty Images