Home Female Empowerment

Från Indien till USA, vi älskar hur kvinnor avbildas i dessa annonser

Könsstereotyperna är på väg att brytas ner och medias sätt att avbilda kvinnor har förändrats världen över. Faktum är att sökningarna på ”empowered woman” har ökat med 722 % på Getty Images under de senaste åren, när allt fler varumärken vill avbilda kvinnor på ett positivt sätt. Det är en trend vi verkligen välkomnar. Ju […]