Home Genderblend

Video: Genderblend – en förändrad bild av genus

Genus är idag ett ifrågasatt och suddigt begrepp och såväl män som kvinnor uttrycker sig på ett mer obestämt sätt.” – Pam Grossman, Director Visual Trends   Getty Images globala team av kreativa forskare och art directors identifierade Genderblend-trenden redan 2014 och nu kan vi konstatera att den fått stor spridning. Idag ser vi en […]